“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Diateza şi derivarea actanţială în limba română

Author:
Publication: Buletin de lingvistică, 15-16, p. 3
p-ISSN:1857-1948
Publisher:Academia de Științe a Moldovei
Place:Chișinău
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

0Elena JunghietuDerivarea – procedeu de formare a verbelor de comportamentLRM, XXVIII (7-8), 128-1392018pdf
html

References in this publication: 7

14Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
2Flora ȘuteuObservații asupra diatezeiSCL, XXXVI (3), 2621985
3Gabriela Pană DindeleganConsiderații pe marginea unor discuții despre diatezăLR, XVII (4), 3191968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: