Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Il supino (considerazione diacronica)

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, V (1), p. 19-29
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Prezenta lucrare nu are ca scop soluţionarea controverselor ce privesc originea supinului, ci prezentarea diacronică a principalelor opinii referitoare la acest aspect: moştenire din latină sau creaţie a dacoromânei, având ca punct de plecare substantivarea participiilor.
Cuvinte-cheie:il supino, diacronia, creazione del daco-romeno, eredità latina
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: