“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Il supino (considerazione diacronica)

Author:
Publication: Philologica Banatica, V (1), p. 19-29
p-ISSN:1843-4088
Publisher:Editura Mirton; Editura Amphora
Place:Timișoara
Year:
Abstract:Prezenta lucrare nu are ca scop soluţionarea controverselor ce privesc originea supinului, ci prezentarea diacronică a principalelor opinii referitoare la acest aspect: moştenire din latină sau creaţie a dacoromânei, având ca punct de plecare substantivarea participiilor.
Key words:il supino, diacronia, creazione del daco-romeno, eredità latina
Language: Italian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: