Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)

Autor:
Publicația: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 290
ISBN:978-606-560-493-3
Editori:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Editura:Editura Universității din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The study deals with the class of verb, pinpointing its grammatical features, as it appears in the Nicolae Milescu version of The Old Testament (Manuscript no 45). Following a minute analysis doubled by numerous examples, the author proves the richness and variety of language facts as reflected in this manuscript.
Cuvinte-cheie:manuscript no 45, lexical and grammatical class of the verb
Limba: română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 23

5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
2Ramona Cătălina CorbeanuSubiectul formelor nonfinite în texte din secolul al XVI-leaDiacronie–sincronie, I, 692014pdf
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
7N. A. UrsuDin nou despre paternitatea primei traduceri românești a Istoriilor lui Herodot și despre revizia Vechiului Testament tradus de Nicolae MilescuLR, XXXIV (1), 301985
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
4Constantin FrâncuFormele de persoana a II-a singular de la imperativul negativ al verbelor a avea, a fi, a (a)duce, a face, a ziceLR, XXIX (1), 271980
9Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul simplu și mai mult ca perfectul verbelor a da și a staLR, XXIX (4), 3071980
4Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: imperfectul verbelor a da și a staLR, XXVI (1), 791977
3Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul sigmatic al verbelor a fi, a avea și a vreaLR, XXV (1), 551976
7Ion GhețieOriginea auxiliarului a de la pers. 3 sg. a perfectului compusSCL, XXIV (4), 4211973
7Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâneSCL, XXII (3), 2611971
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: