Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Geneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba română

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXIX, p. 23-62
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:En utilisant quelques acquisitions de la linguistique moderne, l'auteur veut déceler:
1. La date de l'apparition en roumain des soi-disant temps surcomposés du type am fost cîntat, am fost cîntînd, am vrut cînta, aş fi cîntat, aş fi cîntînd, voi fi cîntat, voi fi cîntînd, aş fi fost cîntat, aş fi fost cîntînd, voi fi fost cîntat, voi fi fost cîntînd, să fi fost cîntat, să fi fost cîntînd, etc. dans la langue parlée, dans les textes littéraires à partir du XVIe siècle, et cela surtout dans les œuvres littéraires qui ont eu des contacts étroits avec la langue parlée de leur époque.
2. La provenance morphologique de cette innovation et les causes qui l'ont générée.
3. La situation des parlers de nos jours.
L'auteur a utilisé de nombreux textes anciens et modernes, des textes dialectaux, l'Atlas Linguistique Roumain et les grammaires normatives du XVIIIème et du XIXème siècle où l'on trouve de précieux témoignages sur la situation de certaines formes dans les parlers populaires de l'époque où la grammaire a été écrite.
Le matériel mis en discussion projette une nouvelle lumière sur les rapports du roumain littéraire avec les parlers populaires et aussi sur les causes qui sont à la base des innovations linguistiques.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 16

0Ana-Maria Minuț
  • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
  • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Jukka Havu, Elenn ȘtirbuPerfectul simplu și perfectul compus în texte narative româneștiAUI, LXI, 1392015pdf
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
0Andreea DrişcuAspects of mood category of the verb in an Old Romanian grammarLDMD, 2, 172-1792014pdf
html
3Constantin FrâncuDespre unele forme supracompuseCoteanu, 145-1562014pdf
0Larisa BulaiSythetic vs. analytical in Romanian and English verbal structures. Diachronical constrastive research upon the old languageCCI, 3, 846-8562014pdf
html
0Larisa BulaiThe Bible from Bucharest versus King James’ Holy BibleLDMD, 2, 500-5072014pdf
html
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
1Luminița Hoarță-CărăușuAspecte morfosintactice ale textelor religioase din secolul al XVI-leaPhil. Jass., VIII (1), 9-182012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuEin Aspekt der religiösen Textmorphologie aus dem 16. Jahrhundert: das Zeitwort (analytische Strukturen auf der Flexionsebene)TDR, IV, 131-1372012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al mofologiei textelor religioase din secolul al XVI-lea: verbul (structuri analitice la nivel de flexiune)AUI, LVIII, 27-322012pdf
1Maria MarinDin nou despre unele forme verbale perifrasticeFD, XXXI, 202012pdf
0Carmen-Gabriela Pamfil, Elena DănilăOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 69-772009pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: