Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte morfosintactice ale textelor religioase din secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 9-18
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Such concepts as capability, possibility, necessity and obligation are expressed, in Romanian, by the so-called “modal-auxiliary” verbs: a putea, a trebui, a vrea, a fi, a avea and a veni. These verbs have some specific characteristics.
It is generally accepted that the word TIME stands for the concept with which mankind is familiar, devided into past, present and future. And, one must also underline that it is something independent of language. By TENSE we understand that correspondence between the form of the verb and our concept of time. ASPECT is the manner in which a verbal action is experienced or regarded. In Romanian, the “aspect-auxiliary” verbs are: a începe, a continua, a conteni, a isprăvi, a înceta, a sfârşi, a termina.
The present article is about flexional verbal forms, also called “compound”, “analitic” or “periphrastic” in the grammars of inflected languages. We are going to identify this type of verbal forms in Coresi’s Tetraevanghelul. We didn’t have Coresi’s text (printed in 1560-1561) to work with, but we based our research on a newer edition, namely that of Gherasim Timuş Piteşteanu. The bishop reprinted Coresi’s text in 1889, in Bucharest (at a printing house named Tipografia Cărţilor Bisericeşti.
In order to better describe the morphematic structure of the flexional verbal forms, we consider that Bloomfield’s distinction between bound and free forms is highly appropriate and relevant.
Cuvinte-cheie:passive structures, modal-auxiliary, aspect-auxiliary, compound verbal forms, morphematic structure, flexional verbal forms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
4Petru ZugunO nouă modalitate de descriere a flexiunii verbaleAUI, XXVI, 391980

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: