Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduri

Autor:
ISBN:9738076102
Editura:Casa Editorială „Demiurg”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 38

1Liliana SoareInfinitivul în textele de popularizare a ştiinței traduse de Petru MaiorDragoș, 293-3052019pdf
0Ștefan Găitănaru
  • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
  • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Ana-Maria Minuț
  • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
  • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
0Clara CăpățînăConjunctivul în limba română şi echivalenţe ale acestuia în limba croatăSIL6, 573-5812017pdf
1Gabriela Alboiu, Virginia HillIstoria se repetă: înlocuirea ciclică a propozițiilor completiveDindelegan, 92017
1Adrian ChircuOptativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-leaDR, s.n., XXI (2), 2412016pdf
html
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Cristina CorcheșElemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæNeamțu, 151-1672015pdf
2Gheorghe ChivuNorme idéale – norme réelle dans les écrits littéraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L’infinitif longDR, s.n., XX (2), 1132015pdf
4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
0Larisa AvramA mirativity subjunctive in RomanianNeamțu, 62-742015pdf
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
1Ștefan Găitănaru
  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
0Emilia OglindăConcurenţa modurilor din perspectiva raportului limbă – vorbireLRM, XXIV (4), 1432014pdf
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
2Margareta Manu MagdaForme de exprimare a modalităţii alocutive în graiurile populareSID15, 2132014pdf
3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Constantin FrâncuDespre formele verbale supracompuse de tipul am fost cîntat, am fost cîntîndAUI, LVIII, 115-1262012pdf
1Delia Ambrosie, Andreea Cristina Luca, Irina-Ştefania VaidaImprecatory values in the Psalms?TDR, IV, 279-2922012pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 54, 2011). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2011LR, LXI (4), 437-5762012pdf
html
0Iuliana BoboacăThe Complex Verbal Predicate in Romanian LanguageELI, 11, 302012pdf
html
1Luminița Hoarță-CărăușuAspecte morfosintactice ale textelor religioase din secolul al XVI-leaPhil. Jass., VIII (1), 9-182012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuEin Aspekt der religiösen Textmorphologie aus dem 16. Jahrhundert: das Zeitwort (analytische Strukturen auf der Flexionsebene)TDR, IV, 131-1372012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al mofologiei textelor religioase din secolul al XVI-lea: verbul (structuri analitice la nivel de flexiune)AUI, LVIII, 27-322012pdf
0Iuliana-Valentina BoboacăAbout the relationship between modality and aspect in old Romanian languageELI, 8, 712011pdf
html
0Mihaela GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: The adverbial of place and the adverbial clause of placeELI, 8, 832011pdf
html
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
1Mihaela Topor, Gloria Vázquez, Ana M. Fernández-MontravetaLa gramaticalización de los auxiliares del rumanoRRL, LIV (1-2), 113-1352009pdf
html
1Mihaela ParaschivPosibile influenţe româneşti asupra limbii latine din documentele de cancelarie din MoldovaAUI, LIV, 41-522008pdf
0Gabriel IstodeAsemănări şi deosebiri între sistemele temporale ale limbilor română şi germanăAUI, LI, 219-2322005pdf
0Viorica PopaUnele consideraţii asupra fenomenului analogiei la româniAUI, LI, 359-3692005pdf
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].