Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Optativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-lea

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXI (2), p. 241
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The optative in subjunctive mood in Romanian letters from the 16th and 17th centuries]
This paper aims to use modern theoretical means of analyzing the optative in order to interpret old language facts in Romanian letters from the 16th and 17th centuries. Such short texts allow the analysis of the occurrence, development and spread of certain structures at the level of micro and macro statements. Special focus will be placed on the optative value of the Romanian subjunctive, which is a complex mood with different semantic values.
Therefore, besides the presentation of adjacent theoretical landmarks, a diachronic approach will mainly be used to analyze statements from old Romanian letters.
Cuvinte-cheie:
  • limba română veche, optativ, conjunctiv, diacronie, scrisori, enunţ, urări
  • old Romanian language, optative, conjunctive, diachronic approach, letters, statement, wishes
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

4Ligia Stela FloreaIntroduction: optatif et types de phrase. Réécrire un chapitre de grammaire romaneDR, s.n., XXI (2), 137-1552016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: