Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ein Aspekt der religiösen Textmorphologie aus dem 16. Jahrhundert: das Zeitwort (analytische Strukturen auf der Flexionsebene)

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, IV, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 131-137
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present article is about flexional verbal forms, also called – in the grammars of inflected languages – „compound”, „analitic” or „periphrastic”. We are going to identify this type of verbal forms in Coresi’s Tetraevanghelul. We didn’t have Coresi’s text (printed in 1560-1561) to work with, but we based our research on a newer edition, namely that of Gherasim Timuş Piteşteanu. The bishop reprinted Coresi’s text in 1889, in Bucharest (at a printing house named Tipografia Cărţilor Bisericeşti. In order to better describe the morphematic structure of the flexional verbal forms, we consider Bloomfield’s distinction between bound and free forms is highly appropriate and relevant.
Cuvinte-cheie:Coresi, grammar, flexional verbal forms
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

4Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivăTDR, II, 269-2782010pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
4Petru ZugunO nouă modalitate de descriere a flexiunii verbaleAUI, XXVI, 391980

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: