Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Word Order and Parameter Change in Romanian. A Comparative Romance Perspective

Autor:
Editura:Oxford University Press
Locul:Oxford
Anul:

Cuprins:

• Series preface (Adam Ledgeway, Ian Roberts)
• Preface
• Acknowledgements
• List of tables
• Abbreviations, symbols, and conventions
1. Word order and parameter change in Romanian: An introduction
2. Inversion as a residual old Romance V2 grammar
3. Discontiguous linearizations in the sentential core: Interpolation, scrambling, and related phenomena
4. Word order in the nominal phrase
5. Demonstrative specialization and the emergence of the determiner cel
6. Diachronic features of Romanian in a broader comparative setting
• Appendix: Corpus of old Romanian texts
• References
• Index

Coperta:

Word Order and Parameter Change in Romanian

Citări la această publicație: 4

0Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeParticular Features of Istro-Romanian Pronominal CliticsStudia UBB, LXV (4), 147-1582020
0Alexandru NicolaeGrammaticalization as Pattern Formation: Romanian Auxiliaries from a Diachronic Romance PerspectiveRRL, LXV (4), 395-4222020pdf
html
0Rodica ZafiuVariante adverbiale cu formantul enclitic -a în româna actuală: normă și uzLR, LXIX (3-4), 399-4252020pdf
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019

Referințe în această publicație: 68

2Andrei TimotinÎnvăţătură pentru sfânta lăturghie. O cazanie necunoscută din secolul al XVII-leaLR, LXVI (1), 862017pdf
1Rossella IovinoOsservazioni diacroniche sulle espressioni nominali discontinue dal latino alle lingue romanzeCILPR2013/2, 101-1142016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
13Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
5Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
8Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
2Luigi AndrianiAdjectival positions in BareseRRL, LX (2-3), 189-2042015pdf
html
3Sam WolfeVerb-Initial Orders in Old Romance: A Comparative AccountRRL, LX (2-3), 147-1722015pdf
html
7Adam LedgewayParametrul poziţiei centrului şi efectele sale pragmatice în trecerea de la latină la limbile romaniceDiacronie–sincronie, I, 112014pdf
3Adina DragomirescuL’accord du participe passé en ancien roumainLA, 33 (2), 38-512014pdf
html
7Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaOn the functional structure of the Romanian de-supineKompl. Arg., 283-3362014html
5Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html
4Norma Schifano(Un)marked patterns of verb-movement: the case of RomanianDiacronie–sincronie, I, 1912014pdf
9Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 27-472014pdf
html
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
10Ian RobertsSome Speculations on the Development of the Romance Periphrastic PerfectRRL, LVIII (1), 3-302013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
7Marta Donazzan, Alexandru MardaleAdditive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian MaiRRL, LV (3), 247-2692010pdf
html
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
9Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeEvoluția articolului hotărât și genitivul în româna vecheTeme actuale, 6472009
3Ana-Maria BarbuSituații de acord ale adjectivelor pronominaleTeme actuale, 152009
30Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
7Adina DragomirescuConcordanța negației în limba română vecheDinamica, 2192008
14Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
9Camelia StanGrupul nominal românesc (aspecte diacronice)Dinamica, 2392008
15Alexandra CornilescuDespre trăsăturile periferice şi cum le-am putea folosiDindelegan2007
10Camelia StanNotă gramaticală : „conjuncţia” ca (...) săSCL, LVIII (2), 451-4582007html
19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
7Maria IliescuL’article adjectival roumain: un exemple de récurrence typologique cycliqueRRL, LI (1), 159-1642006pdf
html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
7Lorenzo RenziL’articolo posposto rumeno in diacronia e in sincroniaRRL, XXXVIII (4), 3071993
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
9Ion Gheție, Florentina ZgraonDespre așa-numitele formații premorfologice din limba română vecheSCL, XXXII (2), 1791981
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
12Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
8Mioara AvramParticularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literareSCL, XXVI (5), 4591975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
7Tamara RepinaCaracterul sintagmatic al declinării româneștiSCL, XXII (5), 4591971
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
5Alexandru GraurDe nouveau sur l’article postposé en roumainRRL, XII (1), 31967
3Maria IliescuSur l’origine du démonstratif daco-roumain ălRRL, XII (1), 591967
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
1Florica DimitrescuDeixis și persoanăSCL, X (3), 4871959
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].