Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea. I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei

Autor:
Editura:Editura Universității din București
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 28

0Imola-Ágnes FarkasTradiţie şi inovaţie în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia de la Blaj (1795): construcţii cu complement internSCL, LXXII (1), 71-962021pdf
0Imola-Ágnes Farkas
  • Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară
  • The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian
Diacronia, 12, A1702020pdf.ro
pdf.en
0Monica-Geanina CocaRestituiri: Documente româneşti din arhivele Bistriţei (scrisori domneşti şi scrisori private) de Nicolae Iorga şi Scrisori româneşti din Arhivele Bistriţei (1592-1638), publicate de Al. Rosetti ‒ privire sinteticăAUS, 34 (1), 197-2042020pdf
html
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Irina Nicula Paraschiv
  • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
  • Some notes on the realizations of the direct object in the old language
Diacronia, 6, A902017pdf.ro
pdf.en
1Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Alexandru MardaleDifferential Object Marking in the First Original Romanian TextsDPs, 2002015
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
1Enida CincoraDativul marcat analitic în tipăriturile lui CoresiVariația, 1, 212015pdf
2Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
4Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 199-2112015pdf
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
1Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
0Georgiana PîrvulețExistă acord în genitiv, în tiparele apozitive?Diacronie–sincronie, I, 1772014pdf
1Ramona CorbeanuRepetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-leaLR, LXIII (3), 3332014pdf
html
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
0Denisa DelcăCâteva note asupra poziţiei pasivului cu „a fi” în raport cu reflexiv-pasivul în româna vecheControverse, I, 512010pdf
6Alexandru MardaleUn regard diachronique sur le marquage différentiel de l’objet en roumainRRL, LIV (1-2), 65-932009pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 51, 2008). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2008LR, LVIII (3), 311-4542009pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].