Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
  • Some notes on the realizations of the direct object in the old language

Autor:
Publicația: Diacronia, 6, A90
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Scopul acestui articol este de a analiza anumite construcții cu obiect direct realizat prin nume personal sau animat în limba română veche pentru a evidenția unele particularități de construcție, care fie nu s-au păstrat, fie au fost restrînse considerabil în limba modernă. Semnalăm, pe de o parte, tiparul cu obiect direct nedeterminat, care se înregistrează destul de extins în contextul unei clase mai largi de regenți decît în limba actuală și, pe de altă parte, variația în marcarea prin p(r)e a expresiilor nominale personale, cu citire specifică sau nonspecifică, precum și între singular și pluralul generic obiect direct (pre sărac(ul) vs pre săraci/săracii).
  • In the present article, we aim to analyse some constructions with the direct object realized as a personal or animate noun in the old language in order to emphasize certain syntactic features which have been only partially preserved or even eliminated from the modern language. On the one hand, we point to the construction with a bare direct object, which is recorded quite extensively in the context of wider range of selecting verbs than in the present-day language, on the other, we focus on the p(r)e-marking variation in the context of personal nouns with a specific / non-specific reading, as well as on the competition between the direct object generic singular and plural (pre sărac(ul) ‘DOM poor.DEF’ vs pre săraci ‘DOM poor.M.PL’ / săracii ‘poor.M.PL.DEF’).
Cuvinte-cheie:
  • obiect direct, nearticulat (nedeterminat), specific, non-specific, marcarea cu p(r)e
  • direct object, non-determined, specific, non-specific, p(r)e marking
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
2Dumitru CopceagUn caso de omisión del artículo en rumano y en los idiomas iberorromancesRRL, IX (2), 1951964

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO