Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Differential Object Marking in the First Original Romanian Texts

Autor:
Publicația: Formal Approaches to DPs in Old Romanian, Secțiunea The Internal Structure of the DP, p. 200
ISBN:978-90-04-28771-6
Editori:Virginia Hill
Editura:Brill
Locul:Leiden, Boston
Anul:
Rezumat:This paper focuses on the application of Differential Object Marking (DOM) in Old Romanian such as reflected in DÎ, which is a 16th–17th century collection of documents written directly in Romanian. The investigation is twofold: (i) I identify the contexts that led to the reanalysis of the lexical preposition pe as a DOM element; (ii) I compare the type of DOM-ed DPs in Old Romanian with those of Modern Romanian. The proposal is that pe underwent grammaticalization up to the stage of a Topic marker within DP in Old Romanian, but went further to be a grammatical DOM marker in Modern Romanian. An analysis of the distribution of pe-DP in Old Romanian leads to amendements to the current theoretical generalizations on DOM: we find that DOM is excluded for direct objects having a property reading (type ).
Limba: engleză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 16

6Alexandru MardaleUn regard diachronique sur le marquage différentiel de l’objet en roumainRRL, LIV (1-2), 65-932009pdf
html
5Alexandru MardaleMicrovariation within Differential Object Marking: Data from RomanceRRL, LIII (4), 449-4672008pdf
html
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
9Gabriela Pană DindeleganDin nou despre statutul prepoziției. Cu referire specială la prepoziția PELR, XLVI (1-3), 1651997
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
5Carmen PensadoLa creación del objeto directo preposicional y la flexión de los pronombres personales en las lenguas romanicásRRL, XXX (2), 1231985
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
8Mioara AvramParticularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literareSCL, XXVI (5), 4591975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
5Florica DimitrescuDespre pre la acuzativ în limba textelor traduse din slavă în sec. al XVI-leaSCL, XI (2), 2191960
16Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: