Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic Evidence

Autor:
Publicația: Formal Approaches to DPs in Old Romanian, Secțiunea The Internal Structure of the DP, p. 17
ISBN:978-90-04-28771-6
Editori:Virginia Hill
Editura:Brill
Locul:Leiden, Boston
Anul:
Rezumat:This paper brings diachronic and synchronic evidence for the claim that the Parameter of Definiteness coined by Danon (2010) is active in the syntax of the Romanian nominal phrase. We analyze the status of the definiteness feature in the typology of grammatical features put forth by Kibort (2010), and show that definiteness is realized as a grammatical suffix and behaves like a morphosyntactic feature in Romanian as it is involved in syntactic agreement and, marginally, in licensing. The morphosyntactic nature of definiteness opens the way towards a proper parameterization. We then thoroughly discuss the patterns of definiteness realization which indicate that the definite article starts low, as a suffix on the noun (as chiefly shown by the “low definite article” of Old Romanian identified by Cornilescu and Nicolae 2011a), and its (sometimes multiple) realization is driven by Agree.
Limba: engleză

Citări la această publicație: 3

2Adam LedgewayThe Romanian definite article in a comparative Romance perspectiveDindelegan, 2292017
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015

Referințe în această publicație: 24

4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
12Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 186-2082013pdf
html
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
4Alexandra CornilescuMeasure Phrases and the syntax of Romanian nouns and adjectivesBWPL, XI (1)2009pdf
html
7Andra VasilescuStrategii pragmatice de reluare, gramaticalizate ca relaţii apozitive de tip GN1 – GN2LR, LVIII (2), 275-2842009pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
14Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
9Camelia StanGrupul nominal românesc (aspecte diacronice)Dinamica, 2392008
15Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
7Lorenzo RenziL’articolo posposto rumeno in diacronia e in sincroniaRRL, XXXVIII (4), 3071993
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
7Tamara RepinaCaracterul sintagmatic al declinării româneștiSCL, XXII (5), 4591971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: