Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Grammaticality Status of Numerals in Romanian

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LV (3), p. 237-246
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The formation of cardinal numerals in Romanian implies a compositional process, developed at a syntactic level, the reanalysis of structures as syntactically unitary and also their interpretation on the basis of the rules of semantic compounding. The grammaticalization of compound cardinal numerals is reflected in their degree of formal unity, and also in their syntactic properties. The numerals belonging to the series 11–19 have an internal structure of a numeral phrase. Cardinal numerals higher than nouăsprezece ‘nineteen’ attach to the noun by means of the preposition de. The structure douăzeci ‘twenty’ has the internal structure of a quantified noun phrase as it is formally transparent. Therefore, it has the syntactic properties of nouns, which, in Romanian, attach syntactical determinatives introduced by the preposition de. The selection of the preposition de is a parametric property of the Romanian numerals.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 8

Referințe în această publicație: 20

383Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
180Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
54Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
134Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
152Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
193Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
1Grigore BrâncușOriginea structurii numeralului românescSCL, XXIV (5), 5071973
88I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
1Gheorghe BolocanObservații asupra originii numeralelor româneștiLR, XVIII (2), 1331969
41Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
72Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
79Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
224Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
63Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: