Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Two Types of Cardinal-Noun Constructions in Romanian

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVIII (2), p. 179-187
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper aims to distinguish syntactically between lower cardinals in Romanian (1–19) and higher cardinals in Romanian (19–). Lower cardinals in Romanian will be shown to sit in the specifier position of the noun, while higher cardinals will be shown to enter a head-complement relation with the noun. The paper will also show that lower cardinals in Romanian enter two types of syntactic configurations; more precisely, when nouns designating language units are involved, lower cardinals may behave both adjectivally and nominally. Finally, the paper will hypothesize that the prepositional construction with cardinals in Romanian is a type of prepositional-genitive construction.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: