Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategies of approximation with cardinal numerals in old Romanian

Autori:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Morfologie și sintaxă, p. 636-646
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Les stratégies de l’approximation par des numéraux cardinaux en ancien roumain]
Dans cet article on a identifié et a analysé quatre stratégies d’approximation par des numéraux cardinaux dans l’ancien roumain: (i) la stratégie modifieur + numéral cardinal qui, à son tour, connait deux réalisations, la stratégie adverbiale/ prépositionnelle et la stratégie pronominale indéfinie; (ii) la stratégie de la juxtaposition/coordination; (iii) la stratégie pseudo-partitive; (iv) la stratégie de la réduplication. L’article est organisé en trois sections. La première section est focalisée sur la structure syntaxique de la séquence numéral cardinal+nom. Elle résume, à la fois, les théories majeures sur l’approximation dans le roumain actuel. Dans la deuxième section, on a analysé le corpus et, dans la troisième, on a réitéré les points principaux et on a tiré les conclusions.
Cuvinte-cheie:numéraux cardinaux, approximation, stratégies, ancien roumain
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: