Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre cardinalele „adjectivale” şi cele „nominale” în limba română

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 257
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper has a two-fold aim. First, it aims to distinguish syntactically between lower cardinals in Romanian (1-19) and higher cardinals in Romanian (19 ˂). Second, it purports to analyze degrees of ‘nouniness’ of Romanian cardinals and classify cardinals in Romanian according whether they behave adjectivally, nominally or semi-lexically. Data from unrelated languages will be discussed in support of this analysis and competing approaches to the syntax of cardinal-noun constructions will be analyzed and evaluated. It will be shown that lower cardinals in Romanian behave adjectivally and have a different syntax from that of higher cardinals, which behave nominally.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: