Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Există acord în genitiv, în tiparele apozitive?

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 177
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper deals with the controversial variation in genitive agreement in appositional constructions. In 16th-17th century old Romanian, the apposition takes the genitive case of its anchor, repeating the possessive article – al, a, ai, ale –, but also the specific morphemes (-lui, -e). The interpretative problem is given by the fact that the genitival article (al, a, ai, ale) is syncretic to the semi-independent pronoun al. The emerging result is that the apposition does not genuinely undergo agreement with its anchor.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: