Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romance Auxiliary Selection in Light of Romanian Evidence

Autor:
Publicația: Diachronic Variation in Romanian, p. 3-34
ISBN:978-1-4438-6878-5
Editori:Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Irina Nicula, Alexandru Nicolae, Louise Esher
Editura:Cambridge Scholars Publishing
Locul:Newcastle upon Tyne
Anul:
Limba: engleză

Citări la această publicație: 13

0Alexandru NicolaeGrammaticalization as Pattern Formation: Romanian Auxiliaries from a Diachronic Romance PerspectiveRRL, LXV (4), 395-4222020pdf
html
0Ștefania CosteaIs Expletive Negation to Be Found in Moldovan Daco-Romanian Non-Specific Free Relatives and Unconditionals?SCL, LXXI (1), 116-1262020pdf
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adam LedgewayLimitele teoriei și variației lingvistice: cazul limbii româneAUB, LXV, 332016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adam LedgewayParallels in Romance Nominal and Clausal MicrovariationRRL, LX (2-3), 105-1272015pdf
html
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
1Jukka Havu, Elenn ȘtirbuPerfectul simplu și perfectul compus în texte narative româneștiAUI, LXI, 1392015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
3Adina DragomirescuL’accord du participe passé en ancien roumainLA, 33 (2), 38-512014pdf
html
4Norma Schifano(Un)marked patterns of verb-movement: the case of RomanianDiacronie–sincronie, I, 1912014pdf

Referințe în această publicație: 15

10Ian RobertsSome Speculations on the Development of the Romance Periphrastic PerfectRRL, LVIII (1), 3-302013pdf
html
52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
30Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
4Natalya I. StolovaSplit Intransitivity in Old Spanish: Irrealis and Negation FactorsRRL, LI (2), 301-3202006pdf
html
4Larisa AvramAuxiliary Configurations in English and RomanianRRL, XXXIX (5-6), 4931994
17Adam LedgewayA comparative syntax of the dialects of southern Italy
A minimalist approach
Blackwell1991; 2000
1Larisa AvramA few remarks on futurity in RomanianRRL, XXXI (3), 2031986
11Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
4Andrei MișanProblema prefixelor „aspectuale” în limba românăCL, XVIII (1), 1011973
11Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
6Valeria Guțu Romalo„Forme verbale compuse”SCL, XIII (2), 1911962
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: