Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Asymmetric Coordination in Old Romanian

Autor:
Publicația: Linguistica Atlantica, 33 (2), p. 4-24
Thematic volume: Old Romanian: Diachronic syntax and semantics
p-ISSN:1188-9932
Editura:Atlantic Provinces Linguistic Association
Locul:Newfoundland
Anul:
Rezumat:In this paper we discuss various types of asymmetric coordination in Old Romanian, from the earliest attested texts (the 16th c.) to the middle of the 17th c. The asymmetry of the coordination may concern either the linearization (e.g., the elements of one conjunct mirror the elements of the other conjunct) or the internal structure of the relevant constituents (e.g., the verbs may have different tenses or moods or the nouns may be differently Case marked). We have excerpted our data from several texts, both originals and translations. In Modern Romanian, there are only traces of this asymmetry, as it will be shown at the end of the article: the asymmetry of the clitics is still present in a few imperative pseudocoordinated sentences and in exclamatory desiderative sentences.
Cuvinte-cheie:unbalanced coordination, pseudocoordination, clitics, Wackernagel's law, Tobler & Mussafia's law, emphatic focus, gerund, chiasmus
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
8Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html

Referințe în această publicație: 9

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Giampaolo Salvi, Lorenzo RenziLe categorie funzionali nelle strutture coordinate in italiano antico (e in altre lingue romanze) LFR26, II, 3452013
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: