Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Syntactic structures in old Romanian: The adverbial of place and the adverbial clause of place

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 8, p. 83
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present study proposes a semantic analysis of space in Old Romanian by examining its syntactic projection at sentence and complex sentence level. It also distinguishes between the norm of that period and the prevailing norm, according to the examples excerpted from the texts.
Cuvinte-cheie:space deictic elements, localization, connector
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: