Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A mirativity subjunctive in Romanian

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 62-74
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Un conjunctiv al mirativităţii în română]
Articolul cercetează proprietăţile sintactice şi semantice ale unei construcţii conjunctivale din limba română care exprimă surpriza, neîncrederea etc. Statutul sintactic al acestei propoziţii este cel de grup de mod, subordonat unui verb modal care este neexprimat la nivel fonetic. Mirativitatea asociată acestei construcţii este realizată prin intermediul intonaţiei. Sensul central este cel de surpriză; valorile semantice de îndoială, neîncredere derivă din valoarea de surpriză şi sînt exprimate printr-o codă.
Cuvinte-cheie:
  • conjunctiv, construcţie conjunctivală, mirativitate, intonaţie
  • subjonctive, subjunctive construction, mirativity, intonation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
3G. G. NeamțuSegmente morfematice cofuncționale în flexiunea verbală analiticăSCL, XLIX (1-2), 2171998
16Alexandra CornilescuThe Double Subject Construction in Romanian. Notes on the Syntax of the SubjectRRL, XLII (3-4), 1011997
1Ștefan Házy, G. G. NeamțuAdverbele modale. Distribuție și funcții (I)CL, XXVI (1), 351981

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: