“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

A mirativity subjunctive in Romanian

Author:
Publication: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 62-74
ISBN:978-973-109-519-6
Editors:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[Un conjunctiv al mirativităţii în română]
Articolul cercetează proprietăţile sintactice şi semantice ale unei construcţii conjunctivale din limba română care exprimă surpriza, neîncrederea etc. Statutul sintactic al acestei propoziţii este cel de grup de mod, subordonat unui verb modal care este neexprimat la nivel fonetic. Mirativitatea asociată acestei construcţii este realizată prin intermediul intonaţiei. Sensul central este cel de surpriză; valorile semantice de îndoială, neîncredere derivă din valoarea de surpriză şi sînt exprimate printr-o codă.
Key words:
  • conjunctiv, construcţie conjunctivală, mirativitate, intonaţie
  • subjonctive, subjunctive construction, mirativity, intonation
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
3G. G. NeamțuSegmente morfematice cofuncționale în flexiunea verbală analiticăSCL, XLIX (1-2), 2171998
16Alexandra CornilescuThe Double Subject Construction in Romanian. Notes on the Syntax of the SubjectRRL, XLII (3-4), 1011997
1Ștefan Házy, G. G. NeamțuAdverbele modale. Distribuție și funcții (I)CL, XXVI (1), 351981

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: