Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La gramaticalización de los auxiliares del rumano

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIV (1-2), p. 113-135
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper we evaluate the degree of grammaticalization in Romanian verbal periphrases (VP), attending phenomena such as decategorialization and increasing cohesion.
In order to evaluate the degree of decategorialization in Romanian auxiliaries, we focus on properties such as loss of ability to subcategorize a NP, inflection, form of the diathesis or subject selection.
With regard to evaluation of the degree of cohesion achieved by the VP, we focus on the loss of the infinitive mark a, the inseparability of V1 (the auxiliary verb) and V2 (the auxiliated verb) when there are two coordinated V2, the impossibility of inserting elements between V1 and V2, or reference to V1 with an anaphoric expression. Our data reveal, on the one hand, that auxiliaries presenting a high degree of decategorialization also present a high degree of cohesion (a putea ‘can’, a sta ‘be about to’), and on the other hand, that auxiliaries presenting few decategorialization symptoms also present a lower degree of cohesion (a căuta ‘intend’, a da ‘be about to’).
Cuvinte-cheie:Romanian, auxiliaries, verbal periphrases, decategorialization, cohesion
Limba: spaniolă
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
2Domnița DumitrescuDespre perifrazele verbale în spaniolă și românăSCL, XXII (5), 4711971
3C. SăteanuPredicatul compusCL, XI (2), 2431966
3Ștefan HázyPredicate verbale compuse?CL, X (2), 2891965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: