Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæ

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 151-167
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Characteristics of the verbal system introduced by Institutiones linguæ valachicæ]
The paper aims to analyze Institutiones linguæ valachicæ, the first Romanian grammar written in Latin, form multiple points of view, namely: (a) the controversies surrounding its origins, (b) the specificity of the verbal system introduced by its unknown author, (c) the way in which the verbal system reflects the linguistic reality of Old Romanian and (d) the terminology used by the author. The focus will lay on the novelties that it brings in regard to the previous grammars, novelties such as: a new structure used to express the future tense, more ways of expressing past tense in Old Romania, the present subjunctive with „să” as morpheme, etc.
Cuvinte-cheie:
  • sistem verbal, mod, strucuturi analitice şi sintetice, frecvenţă, româna veche
  • verbal system, mood, analytic and synthetic structures, frequency, Old Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 21

26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
3Gheorghe ChivuInstitutiones linguae valachicae, prima gramatică românească scrisă în limba latinăLR, XLI (1-2), 111992
2Mihai GhermanDespre Dicționarul și Gramatica lui Grigore MaiorCL, XXXIV (1), 51989
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
6Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu: formele de tipul ziseiLR, XXXIII (5), 4261984
12Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
4Mioara Avram200 de ani de la prima gramatică tipărită a limbii româneLR, XXIX (6), 5731980
7Mioara AvramDespre formele de perfect simplu cu -ră- la singularSCL, XXVI (1), 271975
1Viorica PamfilFormele de trecut indicativ în limba română din secolul al XVI-lea și frecvența lorCL, XVIII (2), 2051973
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
11Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
1Rodica OrzaPrimele încercări de a defini verbul și de a stabili o terminologie româneascăCL, XIV (1), 831969
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: