Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Forme de exprimare a modalităţii alocutive în graiurile populare

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 213
ISBN:978-973-109-517-2
Editori:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Based on dialectal texts, the paper is looking for specific expression of the allocutive modality in the Romanian dialects.
The theoretical frame of the discussion is offered by the pragmatics and the French discourse analysis. The term modality is used according to P. Charaudeau 1992, Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette, p. 579−598.
Cuvinte-cheie:
  • texte dialectale, modalitate, indici de alocutivitate, indici ai alocutivităţii directe, indici ai alocutivităţii indirecte
  • dialectal texts, modality, allocutive marks, marks of direct allocutivity, marks of indirect allocutivity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 9

3Daiana Felecan, Margareta Manu MagdaDialogal şi dialogic: cazul enunţurilor incidente în limba română actualăStati, 2612010
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Iulia GhiorghiașStructuri ale invectivei în româna actualăAspecte, II2003pdf
html
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: