Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Incidentele în graiurile munteneşti

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (4), Secțiunea Gramatică, p. 475-486
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Parentheticals in the Wallachian dialects]
The paper discusses the pragmatic values and syntactic structure of parentheticals occurring in the present-day dialects of Romanian (identified on the basis of the samples of spoken language) which are also attested in old Romanian (identified on the basis of Romanian written texts from the 16th–18th c. as markers of colloquial spoken language or features associated to orality). We also examine certain archaic features which appear as pragmaticalized allocutive phrases in present-day regional Romanian. The facts analysed here represent phenomena of continuity between old Romanian and present-day (regional) Daco-Romanian, and constitute an important database for research on historical dialectology.
Cuvinte-cheie:
  • texte dialectale munteneşti, texte româneşti vechi, eterogenitate lingvistică, enunţ incident, indici de oralitate, enunţuri incidente pragmatizate
  • Wallachian dialects, old Romanian texts, heterogeneous unit, parentheticals, markers of orality, pragmaticalized parenthetical
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

3Margareta Manu MagdaUn caz de eterogenitate lingvistică: enunţul incident în limba română vecheSIL5, 2832015pdf
2Margareta Manu MagdaForme de exprimare a modalităţii alocutive în graiurile populareSID15, 2132014pdf
7Nicolae Saramandu, Manuela NevaciSinteze de dialectologie românăEditura Universitară2013
3Margareta Manu MagdaUn alocutiv pragmatizat în limba română: „Mamă!”LR, LVIII (2), 230-2372009pdf
html
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
3Corneliu DimitriuObservații în legătură cu raporturile sintacticeAUI, XX, 91974
3Maria I. GabreaConstrucții incidente. Aspecte morfologico-sintactice și stilisticeLR, XIV (5), 5331965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: