Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un caz de eterogenitate lingvistică: enunţul incident în limba română veche

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 283
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A case of linguistic heterogenity: non-defining structures in the Old Romanian language]
The paper is looking for possible linguistical correspondences between the pragmatical values of some non-defining clauses and phrases in early Romanian language and their syntactical structure. Based on samples of written language taken from earliest Romanian texts (XVI-th century), the author tries to put together a description of the syntactical categories representative for the linguistical heterogeneity, belonging to the discursive plan, symbolized by the investigated structures. The above mentioned texts include both, non-defining clauses with dialogized function (alocutives, expressives elements) and non-defining clauses with dialogical function (digressions, incident structures with intertextual function, incident structures with meta-communicative function). The items belonging to the first category have a complex syntactical structure, while those from the second category have a simple syntactical structure, with repetitive frames and some time incoherent sentences, therefore difficult to be recognized.
Cuvinte-cheie:
  • eterogenitate lingvistică, enunţ incident, româna veche, incidente cu funcţie dialogică, incidente cu funcţie dialogală
  • linguistic heterogenity, non-defining clauses and phrases, old Romanian, non-defining clauses with dialogized function, non-defining clauses with dialogical function
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 8

3Daiana Felecan, Margareta Manu MagdaDialogal şi dialogic: cazul enunţurilor incidente în limba română actualăStati, 2612010
5Melania RoibuDespre utilizarea autonimică a semnelorDindelegan2007
10Laurenția Dascălu-JingaPauzele și întreruperile în conversația românească actualăEditura Academiei2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
3Corneliu DimitriuObservații în legătură cu raporturile sintacticeAUI, XX, 91974
2Romulus TodoranÎn legătură cu și « să » în graiurile dacoromâne. Căci, conjuncție completivă directăCL, XIII (1), 351968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: