“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Un caz de eterogenitate lingvistică: enunţul incident în limba română veche

Author:
Publication: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 283
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Abstract:[A case of linguistic heterogenity: non-defining structures in the Old Romanian language]
The paper is looking for possible linguistical correspondences between the pragmatical values of some non-defining clauses and phrases in early Romanian language and their syntactical structure. Based on samples of written language taken from earliest Romanian texts (XVI-th century), the author tries to put together a description of the syntactical categories representative for the linguistical heterogeneity, belonging to the discursive plan, symbolized by the investigated structures. The above mentioned texts include both, non-defining clauses with dialogized function (alocutives, expressives elements) and non-defining clauses with dialogical function (digressions, incident structures with intertextual function, incident structures with meta-communicative function). The items belonging to the first category have a complex syntactical structure, while those from the second category have a simple syntactical structure, with repetitive frames and some time incoherent sentences, therefore difficult to be recognized.
Key words:
  • eterogenitate lingvistică, enunţ incident, româna veche, incidente cu funcţie dialogică, incidente cu funcţie dialogală
  • linguistic heterogenity, non-defining clauses and phrases, old Romanian, non-defining clauses with dialogized function, non-defining clauses with dialogical function
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 8

3Daiana Felecan, Margareta Manu MagdaDialogal şi dialogic: cazul enunţurilor incidente în limba română actualăStati, 2612010
5Melania RoibuDespre utilizarea autonimică a semnelorDindelegan2007
10Laurenția Dascălu-JingaPauzele și întreruperile în conversația românească actualăEditura Academiei2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
3Corneliu DimitriuObservații în legătură cu raporturile sintacticeAUI, XX, 91974
2Romulus TodoranÎn legătură cu și « să » în graiurile dacoromâne. Căci, conjuncție completivă directăCL, XIII (1), 351968

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: