Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un alocutiv pragmatizat în limba română: „Mamă!”

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (2), Secțiunea Gramatică, p. 230-237
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper, in line with the trend which continues the reconsideration of the Romanian allocutives position in the present communication context, analyzes the pragmatic values of an allocutivity index type which realizes the affective intensifying operation (“Mamă!”). In some communicative contexts, this word, in the vocative morphological form, acts as a secondary interjection, changing its grammatical quality. This way it loses the addressing or calling role, played in those situations when the word is used with its own meaning, expressing instead an emotional reaction. “Mamă!” got the interjectional value especially because of its special affective content. The difference against the noun version is introduced trough intonation. The paper follows, based on examples taken from spoken language corpora (CORV, IVRLA), but also from Internet originating texts, the process which, through repeated occurrences in identical contexts, leads to the pragmatisation of the studied word, which becomes a linguistic marker.
Cuvinte-cheie:
  • alocutiv, gramaticalizare, valoare pragmatică, intonaţie, mărci comunicative
  • allocutive, grammaticalization, pragmatic value, intonation, communicative markers
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 3

45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: