Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gramatică și pragmatică. Un studiu de caz: interjecția Doamne! în limba română

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 263
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:În lucrarea de față ne propunem prezentarea unei specii de derivație delocutivă ilustrată, în limba română, de variantele semantice lexicalizate ale interjecției Doamne!. Acestea aparțin clasei de formule interjecționale care includ, la nivel sincronic, mai multe etape ale unei cronologii derivaționale. Toate valorile de utilizare ale lui Doamne! interjectiv derivă dintr-o singură situație de comunicare primitivă (rugăciunea în condiții extreme); acestea sunt reacții la un eveniment prezentat ca excepțional, ieșit din comun, care implică un înalt grad de emoție. Din situația tip derivă variantele semantice ale interjecției în diferite contexte, semnalate de locutor alocutorului, prin intensificare, respectiv focalizare, gradare, modalizare, unele dintre acestea fiind prezentate ca rezultantă a reacțiilor mai multor enunțiatori, reali sau fictivi. Demersul în discuție este precedat de prezentarea, într-o formă succintă, a câtorva considerații generale referitoare la problema relației dintre gramatică și pragmatică, cu privire specială la varianta lor funcțională, servind ca punct de plecare pentru analiza materialului empiric. În cercetare au fost utilizate texte preluate de pe Internet.
Cuvinte-cheie:gramatică și pragmatică, gramaticalizare, derivație delocutivă, cronologie derivațională, variante semantice
Limba: română

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

3Margareta Manu MagdaUn alocutiv pragmatizat în limba română: „Mamă!”LR, LVIII (2), 230-2372009pdf
html
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
11Emanuel VasiliuIntroducere în teoria limbiiEditura Academiei1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: