Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Apelative asociate antroponimelor în evocarea sensului sacru vs. profan al acestora în limba română

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Secțiunea Sacred and profane in names in public space, p. 863
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

2Margareta Manu MagdaGramatică și pragmatică. Un studiu de caz: interjecția Doamne! în limba românăDindelegan, 2632017
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Nicolae MorarSacrul în viziunea lui Nicolae SteinhardtTDR, VI, 403-4122014pdf
html
41Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
4Daiana FelecanObservații privind utilizarea unor alocutive de identificare în limba română actuală – exemplul Președintelui RomânieiOnomasticon, I, 2772010
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
14Christian IonescuObservații asupra sistemului antroponimic românescLR, XXV (5), 5191976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: