“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Gramatică și pragmatică. Un studiu de caz: interjecția Doamne! în limba română

Author:
Publication: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 263
ISBN:978-606-16-0846-1
Editors:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:În lucrarea de față ne propunem prezentarea unei specii de derivație delocutivă ilustrată, în limba română, de variantele semantice lexicalizate ale interjecției Doamne!. Acestea aparțin clasei de formule interjecționale care includ, la nivel sincronic, mai multe etape ale unei cronologii derivaționale. Toate valorile de utilizare ale lui Doamne! interjectiv derivă dintr-o singură situație de comunicare primitivă (rugăciunea în condiții extreme); acestea sunt reacții la un eveniment prezentat ca excepțional, ieșit din comun, care implică un înalt grad de emoție. Din situația tip derivă variantele semantice ale interjecției în diferite contexte, semnalate de locutor alocutorului, prin intensificare, respectiv focalizare, gradare, modalizare, unele dintre acestea fiind prezentate ca rezultantă a reacțiilor mai multor enunțiatori, reali sau fictivi. Demersul în discuție este precedat de prezentarea, într-o formă succintă, a câtorva considerații generale referitoare la problema relației dintre gramatică și pragmatică, cu privire specială la varianta lor funcțională, servind ca punct de plecare pentru analiza materialului empiric. În cercetare au fost utilizate texte preluate de pe Internet.
Key words:gramatică și pragmatică, gramaticalizare, derivație delocutivă, cronologie derivațională, variante semantice
Language: Romanian

Citations to this publication: 2

References in this publication: 8

3Margareta Manu MagdaUn alocutiv pragmatizat în limba română: „Mamă!”LR, LVIII (2), 230-2372009pdf
html
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
11Emanuel VasiliuIntroducere în teoria limbiiEditura Academiei1992

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: