“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Forme de exprimare a modalităţii alocutive în graiurile populare

Author:
Publication: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 213
ISBN:978-973-109-517-2
Editors:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Publisher:Argonaut, Scriptor
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:Based on dialectal texts, the paper is looking for specific expression of the allocutive modality in the Romanian dialects.
The theoretical frame of the discussion is offered by the pragmatics and the French discourse analysis. The term modality is used according to P. Charaudeau 1992, Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette, p. 579−598.
Key words:
  • texte dialectale, modalitate, indici de alocutivitate, indici ai alocutivităţii directe, indici ai alocutivităţii indirecte
  • dialectal texts, modality, allocutive marks, marks of direct allocutivity, marks of indirect allocutivity
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 9

3Daiana Felecan, Margareta Manu MagdaDialogal şi dialogic: cazul enunţurilor incidente în limba română actualăStati, 2612010
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Iulia GhiorghiașStructuri ale invectivei în româna actualăAspecte, II2003pdf
html
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: