Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Originea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru Philippide

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (1), p. 69-77
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:With the purpose of explaining the origin of the Romanian's conditional auxiliary verb, A. Philippide has formulated (at the same time with Weigand, but independently from him) the so called volēre theory: lat. volebam + sic > (v)reaş > aş, volebas > (v)reai > ai, volebat > (v)rea > ar etc. This way we can identify the same development of the Romanic analytical verbal constructions for the future and for the conditional, yet with different auxiliary verbs: habēre in the West and volēre in the East.
Cuvinte-cheie:Romanian’s conditional auxiliary verb, A. Philippide, «volēre»
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
6Dan BugeanuFormarea condiționalului în limba românăSCL, XXI (5), 5431970
7V. P. TitovaO problemă litigioasă a morfologiei istorice romînești (Originea condiționalului)SCL, X (4), 5611959
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: