Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Subiectul formelor nonfinite în texte din secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 69
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper aims to establish the main morphological and syntactic forms of the subject of non-finite forms in old Romanian, through the analysis of the representative texts from the sixteenth century, including both originals Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea, Texte româneşti din secolul al XVI-lea), and translations (Tetraevanghelul (1561), Liturghierul (1570), Carte cu învăţătură (1581), Pravila ritorului Lucaci (1581), Palia de la Orăştie (1581–1582), Floarea Darurilor (1592−1604)).
In old Romanian, non-finite forms take subjects more frequently than in present-day Romanian; some of the types of subjects identified for old Romanian have disappeared in the passage to the modern language.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 13

6Dana NiculescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. GerunziulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
4Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
6Irina Nicula ParaschivModalități de exprimare a percepțiilor fizice
Verbele de percepţie în limba română
Editura Universității din București2012
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: