Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Vechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâne

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XXII (3), p. 261
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 7

0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Morfologia (3)PhilM, LVII (1-2), 802015pdf
1Sorin GuiaFonetisme arhaice în dacoromâna actualăVariația, 1, 1912015pdf
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].