“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Vechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâne

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, XXII (3), p. 261
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 7

0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Morfologia (3)PhilM, LVII (1-2), 802015pdf
1Sorin GuiaFonetisme arhaice în dacoromâna actualăVariația, 1, 1912015pdf
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].