Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre permanenţa unor distincţii conceptuale şi terminologice în clasificarea atributului din gramatica românească modernă

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 2 (1), p. 73
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Cette approche a pour objet le regroupement, dans un but de synthèse, des diverses informations liées à la classification des déterminants infrapropositionnels du nom – centre du groupe nominal (roum. atribute – l’adjectif épithète et le complément du nom). L’auteur met en évidence la complexité mais aussi la fragilité, voire le manque de pertinence, de quelques distinctions conceptuelles et terminologiques plus ou moins courantes véhiculées par les grammaires roumaines modernes et contemporaines.
Cuvinte-cheie:déterminant infrapropositionnel, distinction conceptuelle, groupe nominal
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 15

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Ștefan GăitănaruVerbele copulative și structurile lorAspecte, II2003pdf
html
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
2Flora ȘuteuSuperlativul cauzal – component semantic al unei construcții sintactice fixeLR, XXXII (5), 4781983
2Petru ZugunPărțile de propozițieCL, XXIII (1), 1031978
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
5D. D. DrașoveanuCategoriile gramaticale de relație și de opoziție ale limbii româneCL, XX (1), 671975
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
1C. SăteanuPentru un criteriu unitar în definirea și clasificarea părților secundare de propoziție (definirea și clasificarea atributelor)CL, VII (2), 3511962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: