Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verbele copulative și structurile lor

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Morfosintaxă
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Les verbes copulatifs et leurs structures syntaxiques]
Cette étude sur les verbes copulatifs reprend les arguments des controverses que cette sous-classe a générées dans la linguistique roumaine: leur statut morphologique, la délimitation de l’inventaire et les structures syntaxiques qu’ils engendrent. Ensuite, on démontre leur prédicativité, les structures syntaxiques étant organisées sous la dominance de l’attribut (son correspondant français – le complement du nom) direct, indirect et circonstanciel, leur intervention dans la détermination des fonctions syntaxiques.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
4Laura VasiliuGenerarea determinanților nominali prepoziționaliSCL, XVI (1), 1171965
9D. D. DrașoveanuDespre natura raportului dintre subiect și predicatCL, III, 1751958

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: