Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații pe marginea conceptelor sintactice de procaz și profuncție în sintaxa limbii române

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XVIII (2), p. 120-131
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The present paper deals with the description of two grammatical concepts from the contemporary linguistics: pro-syntactic function and pro-case. Analogically to the morphological level where the concept of pro-form has been imposed on a large scale, naming a word having grammatical function, but assuming the meaning of an antecedent word or phrase for which it substitutes in terms of anaphora / cataphora, (pronoun, proadjective, proadverb, prophrase etc.), some grammarians have enlarged this terminology to the syntactic level, with the concepts of pro-function and pro-case. The first concept names that class of substitution which are able to substitute within certain limits, different syntactic functions / positions (pro-subject, pro-predicate, pro-apposition), while the second is defined as that grammatical category which, within some specific semantic, grammatical and pragmatic conditions, names, within the groups of words, restrictions imposed by the group centers to the terms they are related with, therefore functionally equivalent to the cases they substitute (pro-Nominative, pro-Dative, pro-Vocative etc.).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 14

67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Marcela CiorteaSupinul în “Divanul” lui Dimitrie CantemirAUA, 6 (3), 162-1682005html
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
4D. D. DrașoveanuPropoziții contrase și propoziții abreviate (II)CL, XXXIV (2), 1231989
6D. D. DrașoveanuPropoziții contrase și propoziții abreviate (I)CL, XXXIII (1), 351988
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
9G. G. NeamțuUn nominativ prodativalCL, XXVII (1), 551982
2G. GruițăDespre așa-zisul circumstanțial de excepție introdus prin decît (și subordonata corespunzătoare)CL, XXI (1), 831976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: