Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Argument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba română

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 157-168
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Argument for a reconsideration of „the religious style“ in Romanian]
For a long period of time (the XVIth - XVIIth centuries) the language of the religious texts represented the only cultivated variant of the Romanian language. Therefore, the religious language was not a style of the Romanian literary language, but the Romanian literary language itself. The language of today’s religious texts still respect the grammatical and stylistic norm of the ancient Romanian literary language, with some changes which do not affect its general aspect.
Within the framework of the historical language diasistem, the religious language represents an autonomous system with several variants and subordinate styles: belletristic, juridical and administrative, and technical and scientific. The relations between the constituent elements of the religious linguistic act (transmitter — receiver — text — message — code — extra-linguistic reality) follow strict rules, governed by the text’s own nature as a direct manifestation of the divinity.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 16

64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
29Elena DragoșIntroducere în pragmaticăCasa Cărții de Știință2000
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
12Gheorghe ChivuO variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericescLR, XLIV (9-12), 4451995
4Gheorghe ChivuStilurile limbii române literare în perioada 1532–1640 (I)LR, XXXIV (6), 5091985
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
3Flora ȘuteuVarianta standard în ierarhia stilistică a limbiiLR, XXIII (4), 2671974
9Paula DiaconescuStructura stilistică a limbii. Stilurile funcționale ale limbii române literare moderneSCL, XXV (3), 2291974
80Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
7Ion CoteanuStilurile moderne ale limbii romîne literareLR, IX (2), 471960
9Iorgu IordanLimba literară – Privire generalăLR, III (6), 52-771954pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: