Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stilistica funcţională a limbii române. I. Stil, stilistică, limbaj

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 80

0Ileana-Manuela RațExpresivitatea limbajului popular în romanul haiducesc „Iancu Jianu, zapciu de plasă” și „Iancu Jianu, căpitan de haiduci” de Nicolae D. PopescuSJRS, 4, 210-2272021pdf
html
0Iulia Simona Sîrghi-CovalciucLa norme linguistique dans le discours radiophoniqueANADISS, 31, 197-2042021pdf
html
0Anca-Giorgiana Manta PanduruStylistic means used to express greed in literary folkloreCCI, 6, 147-1522020pdf
0Alina Șalgău Corocăescu Phd. StudentDynamic of norm evolution in linguistic imaginaryJRLS, 16, 804-8102019pdf
html
0Anamaria Paula MădărașOpera de artă, un mijloc de comunicare verbalăSCOL, XII (1-2), 251-2592019pdf
1Petronela SavinSpații pragmatico-discursive ale comunicării despre alimentația tradiționalăDragoș, 266-2752019pdf
0Viorica MoleaDelimitări ale oralității în limba română actualăLRM, XXIX (1)2019pdf
html
0Anamaria Paula MădărasThe relationship between title and image in the paintingJRLS, 15, 7582018pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuAspecte și probleme ale expresivității limbii româneAB, XXV (1), 223-2322018pdf
1Iulia Mihaela TămașRaporturile dintre limba scrisă și limba vorbită, respectiv faptul literar și cel dialectalBSLR, XXVII, 1492018pdf
0Monica Geanina CocaValenţe semantice şi pragmatice ale construcţiilor fixe comparative româneşti (1)AUS, 31 (2), 1872018pdf
html
0Petronela SavinCorpus de discursuri culinare. Tipuri de texte. Faza II – Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar al judeţului Bacău (PN-III P2-2.1-BG-2016-0390)Clas. mod., 229-2442018pdf
html
0Roxana PașcaDisfemismul ca proces lexicalBSLR, XXVII, 1232018pdf
0Adelina IliescuThe public functionary – A linguistic approachJRLS, 10, 208-2122017pdf
html
0Anca Mihaela SapoviciVerbul sinchisi: câteva consideraţiiLR, LXVI (1), 292017pdf
0Corina SandiucEtymological aspects of Romanian expressions of naval originGIDNI, 4, 173-1772017pdf
html
0Cornelia Pavel NichiforProblemele limbajelor de specialitate în lingvistica română şi italianăAUS, 28 (1), 223-2282017pdf
html
0Cristina-Eugenia Burtea-CioroianuThe medical language and its difficulties of understanding and receiving by foreign studentsJRLS, 11, 248-2552017pdf
html
0Cristina-Eugenia Burtea-CioroianuThe interpretation of a Romanian specialty text by foreign studentsLDMD, 5, 227-2302017pdf
html
0Mădălina DeaconuMapping national identity through prison poetry: Radu Gyr’s poetic cycle Pragul de piatrăCIL2016/L, 492017pdf
1Sorin Cristian SemeniucStil publicistic şi limbaj politic în limba română literarăALIL, LVII, 3372017pdf
html
0Anca Lorena SacalîșGreetings. Forms of address. Addressing – which is which?GIDNI, 3, 261-2712016pdf
html
0Armanda Ramona StroiaClişeul lingvistic: profilul unui concept transdisciplinarAUS, 26 (1), 193-2052016pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăFiguri de construcţie cu valoare stilistică în textul actual al rugăciunii creştine ortodoxePerspective, 2012016pdf
2Rodica MarianAnalogia semasiologică. Unele consecințe ale împrumutului în relația limbă–mentalitate. Bogăția semantică a cuvântului lumeDR, s.n., XXI (1), 602016pdf
html
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
0Cosmina Andreea RoșuDimitrie Anghel’s imagery in the context of Romanian symbolismJRLS, 7, 243-2482015pdf
html
0Cosmina Andreea RoșuExpressive Means of Achieving Floral Avatar in Dimitrie Anghel’s PoetryELI, 16, 1852015pdf
1Costel Siserman, Mihaela Munteanu SisermanConsiderații privind denominația medicalăICONN 3, 8192015pdf
0Georgeta CornițăCâteva observații privind paralelismul sintactic în lirica populară nerituală din MaramureşNeamțu, 174-1832015pdf
1Rodica MarianThe Semantic Wealth of the Lemma “Lume”. Meanings Borrowed into Romanian from Church Slavonic and Rendered Through Romanian Words of Latin OriginStudia UBB, LX (4), 692015
0Tatiana ButnaruMetafora dorului în poezia lui Dumitru MatcovschiPhilM, LVII (5-6), 492015pdf
0Valerica DraicaThe esthetics of the verb in Lucian Blaga’s poetryJRLS, 7, 122-1272015pdf
html
0Adriana Stoichițoiu-IchimObservații privind semantica termenilor juridiciCoteanu, 197-2132014pdf
0Ana-Cristina Chirilă ȘerbanForme ale continuităţii discursive în textul dramatic tradusAUS, 22 (1), 173-1822014pdf
html
0Angela Bidu-VrănceanuDespre terminologiiCoteanu, 73-742014pdf
0Cornelia Pavel NichiforDiscursive types and variants in media communicationLDMD, 2, 218-2272014pdf
html
0Cătălina Mărănduc„Duhovnicească” de Tudor Arghezi. Analiză stilisticăCoteanu, 287-2962014pdf
1Dana ManeaMetafora şi metonimia – între paradigma de cercetare tradiţională şi paradigma de cercetare cognitivistăCoteanu, 241-2482014pdf
1Ecaterina MihailăAvatarurile unei paradigme epistemologice în lingvisticăCoteanu, 297-3082014pdf
0Elena-Lavinia DiaconescuOdobescu’s Fairy Tales. Linguistic and Stylistic AspectsELI, 14, 63-692014pdf
1Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
0Oxana ChiraOn some euphemisms expressed by xenismsLDMD, 2, 103-1082014pdf
html
1Rodica MarianStilistica funcţională a limbii române şi sistemele poeticilor (metodelor analitice) contemporane ei. Principii aplicate în analiza semantică a LuceafăruluiCoteanu, 261-2812014pdf
3Rodica ZafiuConceptul de ambiguitate şi interpretarea discursului literar: de la stilistica funcţională la cea cognitivăCoteanu, 403-4122014pdf
2Stelian DumistrăcelTextele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvisticeCoteanu, 119-1362014pdf
1Valeria Guțu RomaloProbleme ale limbii în perspectiva actualităţiiCoteanu, 175-1852014pdf
0Viorica MoleaConsideraţii privind conceptul de oralitateLRM, XXIV (2), 1472014pdf
1Viorica MoleaNiveluri şi tipuri de expresivitate ale oralităţiiDiacronie–sincronie, II, 1212014pdf
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
5Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
0Gabriela SaftaElements of a Journalistic Style in the Romanian Religious Press of the 19th CenturyELI, 12, 3102013pdf
html
2Georgeta CornițăStilistica numelui şi a numirii. Un punct de vedereICONN 2, 352013pdf
html
1Laura ManeaTerminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic. Anul al III-lea (2011–2013). Realizări (partea I)Phil. Jass., IX (2), 167-1742013pdf
html
0Noémi Fazakas, Csaba Attila BothLinguistic norm and language contact: the case of the Hungarian language in RomaniaLDMD, 1, 453-4622013pdf
html
3Simona Nicoleta StaicuStatutul stilistic al termenilor în discursul medicalEITM, 5, 485-4942013pdf
html
2Ioan DănilăPentru o nouă ediţie a Tratatului de dialectologie româneascăAUI, LVIII, 65-742012pdf
1Luminița MartonSimbolul păianjenului în poezia lui Lucian BlagaDirecții, II, 2512012pdf
1Victoria BușmachiuStilistica sistemului lexical al limbii românePhilM, LIV (3-4), 155-1582012pdf
html
0Victoria BușmachiuStilurile funcţionale ale limbii românePhilM, LIV (5-6), 127-1342012pdf
html
0Sorin Cristian SemeniucJournalistic Style and Political Language in RomanianBSUMK, 202011pdf
html
1Cristinel MunteanuReflecții privind „funcția criptică” a limbajului medicalLRM, XX (1-2), 1202010pdf
1Doina NegomireanuValori lexico-semantice figurate. Reprezentare lexicograficăPhil. Ban., IV (1), 179-1842010pdf
html
1Irina CondreaSintagma stereotipă/ clişeul în traducereBLM, 11, 472010pdf
html
1Lavinia IonoaieValori stilistico-semantice ale verbului în poezia Luminiţei SusePhil. Ban., IV (2), 73-792010pdf
html
0Petronela SavinPhraseology as an Autonomous Linguistic DisciplineLiBRI, 1 (1), 60-732010pdf
html
0Ludmila ZbanțSemantica scalară a unităţilor frazeologiceRLSL, LI (1-2), 722009pdf
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
1Adrian RezeanuMetafora în toponimia urbanăLR, LVII (4), 536-5482008pdf
html
2Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
1Ioana VidExistă un stil publicistic?Frățilă, 545-5512005pdf
1Mirela-Ioana BorchinDe ce timpul costă bani?Frățilă, 137-1482005pdf
1Nadia ObroceaÎncercare de definire a stilului religiosAUT, XLII-XLIII, 241-2482004-2005pdf
html
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
0Maria AldeaPremise pentru o cercetare stilistico-pragmatică a articolului hotărât în limba românăIanua, 4, 112003pdf
html
12Pavel RuxăndoiuProverb şi contextEditura Universității din București2003html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Constantin-Ioan MladinAspecte ale terminologiei, cu privire specială asupra celei lingvistice, din perspectiva teoriei vocabularuluiAUA, 12000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].