Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observații privind paralelismul sintactic în lirica populară nerituală din Maramureş

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 174-183
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[A few observations regarding the syntactic parallelism in the non-ritualistic folk poetry from Maramureș]
Starting from the idea that folk poetry is a cultural product that highlights the expressive potentialities of a language, this paper looks at how parallelism, in its double position of organizational factor and construction figure fulfills its functions in the non-ritualistic lyrical folk text from Maramureș. This research identifies examples from which one can create models which can be included in the paradigm of expressiveness in the Romanian folk poetry.
Cuvinte-cheie:
  • paralelism sintactic, folclor poetic românesc, Maramureş
  • syntactic parallelism, romanian folk poetry, Maramuresh
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

45Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
52Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
76Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
91Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: