Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Semantic Wealth of the Lemma “Lume”. Meanings Borrowed into Romanian from Church Slavonic and Rendered Through Romanian Words of Latin Origin

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LX (4), p. 69
Hommage à Carmen Vlad: un modèle de rigueur et de sensibilité scientifique
Issue coordinators: Liana Pop, Mihaela Munteanu Siserman, Ștefan Gencărău
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

79Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
50Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
28Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: