Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Figuri de construcţie cu valoare stilistică în textul actual al rugăciunii creştine ortodoxe

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 201
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Structures vested with stylistic value in the contemporary versions of Orthodox books of prayer]
The present paper treats some linguistic features, i.e. intensive and tautological structures, meant to support the idea of a similarity between the orthodox prayers (in their contemporary versions) and the Old Testament – especially the Psalms; we also include here some syntactic as well as stylistic peculiarities. What we are dealing with here is a very natural form of convergence, inasmuch as the former text rests on the last as on a foundation. On the other hand, this continuity allows the Christian text of prayer to have its own rules of discourse building. The differences between those two patterns are therefore able to reveal, besides the inclusion of the Psalms in an archaic and hieratic field of the religious literature, the function of the orthodox discourse according to its specific rules, in which the consequences of a real non-linguistic fact (Jesus’ sacrifice) at the linguistic level of the prayer are not to be disregarded.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

6Alexandru Gafton, Ioan MilicăDubletele sinonimice în discursul religiosAUI, LVIII, 155-1782012pdf
8Andra VasilescuTendințe în sintaxa secolului al XX-leaBrâncuș, 2512010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
80Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
6Luiza SecheJuxtapunerea sinonimică în limba românăCL, XII (1), 1031967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: