Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Expresivitatea argoului

Autor:
ISBN:9737034953
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

Prefaţă (Dumitru Irimia)
Ipostazele metalingvistice ale unui cuvînt marginal
  • Controverse etimologice
  • Argou – argouri
  • Argoul ca limbaj special
  • Argoul ca vocabular
  • Argoul ca stil
  • Argoul ca normă
  • Trăsăturile normei argotice
  • Funcţiile argoului în actul de comunicare
Schiţă de istorie a cercetării argoului românesc
  • Atestarea
  • Argoul şi libertatea de expresie
  • Întemeietorul
  • Creatorul de şcoală
  • Cercetarea argoului în perioada interbelică
  • Cercetarea argoului în perioada comunistă
  • G. Ivănescu şi ipoteza sincronismului
  • Cercetarea argoului după 1990
Stilistica argoului în conversaţiile şcolarilor
  • Nivelul morfologic
  • Flexiunea nominală
  • Flexiunea verbală
  • Interjecţia
  • Nivelul sintactic
  • Nivelul lexical
Stilistica argoului în comunicarea prin intermediul internetului
  • Trăsături funcţional-expresive ale interacţiunii verbale între utilizatorii de internet
  • Particularităţi morfo-sintactice cu valoare expresivă
  • Flexiunea nominală
  • Flexiunea verbală
  • Expresivitatea structurilor idiomatice
  • Semantica argotică
Stilistica şi poetica argoului în textul literar
  • Cînticele unui „fante fără frică”. Miron Radu Paraschivescu
  • Dixtracţiile unor „băieţi de gaşcă”. Dan Lungu
  • Moşmandele unui „rechin versat”. Mihai Avasilcăi
Observaţii finale
Bibliografie

Coperta:

Expresivitatea argoului

Citări la această publicație: 21

0Ileana-Manuela RațExpresivitatea limbajului popular în romanul haiducesc „Iancu Jianu, zapciu de plasă” și „Iancu Jianu, căpitan de haiduci” de Nicolae D. PopescuSJRS, 4, 210-2272021pdf
html
0Cătălina-Iuliana PînzariuConnotación irónica de algunos neologismos del ámbito especializado utilizados en la interacción verbal oral en rumanoANADISS, 29, 77-812020pdf
html
0Ioana DavidThe language of the young – onomastic phraseologisms with argotic valueCCI, 5, 2202018pdf
html
0Reka SubaStylistic profiling in the translation of specialized textsGIDNI, 5, 402018pdf
html
0Silvia PopoviciElements of language economy in Romanian and Spanish social mediaLDMD, 6, 142-1502018pdf
html
0Corina CristoreanuThe characteristics of slang in pupils’ language. A sociolinguistic approachGIDNI, 4, 358-3672017pdf
html
1Corina CristoreanuDihotomia sacru-profan reflectată în numele de utilizator alese de elevi în jocurile onlineICONN 4, 922017pdf
html
0Cătălina Iuliana PînzariuAlgunas variaciones lingüísticas del argot en españolANADISS, 23, 532017pdf
1Sorin Cristian SemeniucStil publicistic şi limbaj politic în limba română literarăALIL, LVII, 3372017pdf
html
2Viorica MoleaO nouă formă de comunicare în spațiul virtual: oralitatea digitalăLRM, XXVII (5-6), 96-1052017pdf
html
1Viorica MoleaOralitatea digitală – o formă hibridă între limbajul oral şi cel scris sau o altfel de oralitateALIL, LVII, 2832017pdf
html
0Ioan MilicăMaeștrii argouluiArgotica, V, 112016pdf
1Adrian ChircuObservaţii asupra locuţiunilor adverbiale de tipul: la nimereală, din greşeală, la repezealăSIL5, 4462015pdf
0Ioan MilicăRecursul la argou în presa românească (1860-1945)AUI, LXI, 1812015pdf
1Cristina Radu-GoleaColours and SlangSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
5Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
1Alina BugheșiuCurrent Orientations in Onomastic Research: User NamesDirecții, II, 312012pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 54, 2011). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2011LR, LXI (4), 437-5762012pdf
html
0Florina-Elena PîrjolArgou, mâncare şi amor sau cum vorbeşte, mănâncă şi iubeşte mahalaua în literatura românăArgotica, I2012pdf
0Sorin Cristian SemeniucJournalistic Style and Political Language in RomanianBSUMK, 202011pdf
html
0Ioan MilicăArgoul în discursul parlamentarControverse, II, 1552010pdf

Recenzii la această publicație: 1

Cristina Radu-GoleaSCOL, III (1-2), 3132010pdf
html

Referințe în această publicație: 42

87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
9Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
10Luminița Hoarță-CărăușuPragmalingvistică
Concepte şi taxinomii
Editura Cermi2004
32David CrystalLanguage and the InternetCambridge University Press2001; 2006
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
20Nina Croitoru BobârnicheDicționar de argou al limbii româneEditura Arnina1996; 2003
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
92Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
9Dorin UrițescuDe la chioşcari la vesternizare
Mic dicţionar de termeni actuali
Humanitas1993
54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
3Miorița BaciuMetafora argoticăCL, XXX (1), 581985
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
4Ion MoiseNote de argou militarLR, XXXI (1), 331982
8Lucia Wald, Maria Iliescu (red. resp.)Lingvistica modernă în texteTUB1981
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
3Mihai PetreNoi contribuții la studiul argoului studențescLR, XXVII (5), 4891978
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
34Gh. N. DragomirescuMică enciclopedie a figurilor de stilEditura Științifică și Enciclopedică1975
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
80Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
6Dan SlușanschiStudiul vocabularelor speciale. Probleme de metodăSCL, XXII (6), 5871971
29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
29Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
3D. Florea-RarișteDin limbajul școlarilor (studenți și elevi)BIFR, V, 1941938
8Al. VasiliuDin argoul nostruGS, VII, 951937
2C. ArmeanuArgot ieșeanBIFR, IV, 1311937
2Gh. AGavriloaeiDin argot-ul școlarilorBIFR, IV, 1371937
7Valentin Gr. ChelaruDin limbajul mahalalelorBIFR, IV, 1021937
3Iorgu IordanProgramul nostruBIFR, I, 31934pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].