Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra locuţiunilor adverbiale de tipul: la nimereală, din greşeală, la repezeală

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 446
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Remarques sur des locutions adverbiales qui contiennent le suffixe -eală: la nimereală ‘au hasard, au petit bonheur’, din greşeală ‘par erreur, par mégarde’, la repezeală ‘à la hâte, à la sauvette, à la va-vite’]
Dans son intervention, l’auteur se propose de surprendre la manière dont certaines locutions adverbiales caractéristiques de la langue parlée se constituent, en particulier de nos jours. Même si, au commencement, celles-ci ne sont attestées que sporadiquement, avec le temps, elles se sont généralisées. Il semble que leur origine doive être recherchée surtout dans les parlers du sud, à partir desquels elles se sont ultérieurement répandues dans les autres régions et dans la langue littéraire. À l’appui de cette hypothèse, il faut mentionner le fait que le suffixe -eală connaît une large diffusion dans le sud du territoire linguistique daco-roumain. Quant à la préposition qui accompagne le nom, afin de former une locution, elle a assez souvent une valeur modale.
De même, l’auteur tente de réaliser un inventaire quasi-complet qui puisse l’aider à une délimitation adéquate des faits de langue. Dans sa démarche, il valorise des données offertes par les ouvrages lexicographiques, ainsi que par l’Internet.
L’analyse de ce type d’unités phraséologiques permettra ainsi l’identification d’un sous-type, souvent inclus dans le mélange hétéroclite de la classe généreuse des locutions constituées d’une préposition et d’un nom.
Cuvinte-cheie:
  • adverb, locuţiuni adverbiale, clasificare, dinamică, diacronie, sincronie, analogie, variaţie frazeologică
  • adverbe, locutions adverbiales, classification, dynamique, diachronie, synchronie, analogie, variation phraséologique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

2Adrian ChircuUn sufix ieșit din „amorțeală”, rom. -eală. Repede aruncătură de privire asupra limbii române de aziSIL4, 1752012
6Adrian Chircu-BufteaDinamica adverbului românesc. Ieri și aziCasa Cărții de Știință2011
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
1Dumitru NicaLocuţiunile pronominaleALIL, XVIII, 1991967pdf
html
4Dumitru NicaLocuțiunile substantivale în limba romînăLR, XII (5), 5141963
7Gh. N. DragomirescuProblema locuțiunilor ca obiect al analizei gramaticaleLR, XII (6), 6181963
5Gheorghe BulgărDespre locuțiunile romînești de tipul: pe alese, de mînecate, pe nevăzuteSCL, XI (3), 3951960
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: