Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Colours and Slang

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, VI (1-2)
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The paper aims to highlight the idea that slang is used in order to exceed the pattern of standard language or even to escape the routine of common expression. Slang goes beyond the strictly linguistic framework, it becomes attitude, “sense”, action. Its playful component is undeniable, and its encrypted game feature, at a semantic (sometimes phonetic or syntactic) level confers a certain “aura” upon it, an “aura” that, to the uninitiated or those lacking expertise, is hard to understand.
  • Le présent article est destiné à souligner l’idée que l’argot est employé dans le but d’outrepasser le moule de la langue standardisée et même d’echapper à la routine de l’expression commune. L’argot s’élance au-dessus du cadre strictement linguistique, il devient une attitude, un «pourquoi», une action par soi-meme. Son côté ludique est impossible à ignorer, et c’est justement ce trait essentiel d’être, dès l’atteinte d’un certain niveau (sémantique d’abord, parfois phonétique ou syntaxique) un jeu assez secret qui le fait baigner dans une sorte de «halo», lumineux de ses secrets. Pour les profanes ou pour les gens dépourvus de l’expérience nécessaire, ladite lumière diffuse est difficile à comprendre ou à saisir.
Cuvinte-cheie:
  • chromatic terms, language, expression, codification, meaning
  • termes designant la couleur, langage, expressivité, forme encodée, signification
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 11

41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
3Silvia PitiriciuMetafora în limbajul economicAUC, XXVII (1-2), 4272005html
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
20Nina Croitoru BobârnicheDicționar de argou al limbii româneEditura Arnina1996; 2003
5Angela Bidu-VrănceanuAnaliza structurală a vocabularului limbii române contemporane
Numele de culori
Editura Universității din București1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: